Patterns of europe

Projekt Patterns of Europe | Wzory Europy ma zapoczątkować w Lublinie długofalowy dialog pomiędzy kulturą ludową a nowoczesnym projektowaniem i stanowi pewien punkt wyjścia dla kompleksowego myślenia i działania na rzecz ochrony tradycji wzorniczych i rozwijania sektorów kreatywnych w naszym regionie.

Kładziemy nacisk na prezentację konkretnych wytworów powstających na tym styku oraz promowanie filozofii myślenia i metod działania opartych na współpracy międzysektorowej i projektowaniu twórczym.

Najważniejszy cel stanowi wypracowanie takiego modelu, który będzie przynosił wymierne korzyści obydwu sektorom, przy poszanowaniu zasad działania każdego z nich oraz praw autorskich twórców i designerów. Chodzi nam zarówno o ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lubelszczyzny (z naciskiem na zachowanie jego autentycznych przejawów przy jednoczesnym osadzeniu w kontekście wymogów współczesnego rynku), jak i przyczynienie się do rozwoju sektora kreatywnego, który, ciągle poszukuje nowych źródeł inspiracji i zakorzenienia w społecznej i ekonomicznej strukturze regionu. Jednocześnie, mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie, te “miękkie” efekty przyczynią się do “twardego” wzrostu przychodów w obydwu sektorach.

Działania w projekcie będą przebiegały dwutorowo: obszar dyskusji i prezentacji zakłada korzystanie z najlepszych doświadczeń wypracowanych na całym świecie; obszar edukacji obejmuje szkolenia i warsztaty skierowane do twórców i projektantów.

 

Organizator:

Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
tel./fax: 081 533 08 18, e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl
www.warsztatykultury.pl